Berrien
Berrie
Baskenmütze
béret
beret
boina
do léiwer däi Berri op de Kapp, et ass kal dobaussen!