Beruffer
Beruf
métier profession
job profession
profissão atividade profissional
du hues e schwéiere Beruff
vill Beruffer sinn haut ausgestuerwen
wat ass däi Frënd vu Beruff ? 1 wat fir e Beruff huet däi Frënd?