hunn
beschäftegt
transitiv
1
beschäftigen Arbeit geben
occuper donner du travail à
to employ
ocupar empregar dar emprego a
mäi Patron beschäftegt eng Dose Leit
2
beschäftigen etwas zu tun geben
occuper donner quelque chose à faire à
to occupy to keep busy
ocupar dar ocupação a, entreter
an der Vakanz organiséiert d' Schoul 1 Aktivitéiten, fir d' Kanner 1 ze beschäftegen
3
beschäftigen gedanklich
préoccuper occuper l'esprit de
to preoccupy to concern
preocupar dar que pensar a
déi kriddeleg Fro do beschäftegt mech schonn zanter Laangem
nogoen
reflexiv
4
sech beschäftege mat
sich beschäftigen mit sich abgeben mit
s'occuper de consacrer de son temps à
to take care of to devote time to
ocupar-se de consagrar tempo a
de Bopi beschäftegt sech vill mat sengen Enkelkanner
5
sech beschäftege mat
sich beschäftigen mit sich auseinandersetzen mit
se pencher sur étudier
to look into to work on
debruçar-se sobre estudar
vill Aarbechtsgruppe beschäftegen sech mat der Ëmweltproblematik
sech auserneesetze mat
sech befaasse mat
3
beschäftegen
nogoen
5
sech beschäftege mat
sech befaasse mat
sech auserneesetze mat