Bëschbränn
Waldbrand
incendie de forêt
forest fire
incêndio florestal
beim Bëschbrand hu misse Fligeren agesat gi fir ze läschen