1
Beschléi
Beschlag Metallstück
ferrure garniture métallique
metal fittings
ferragem guarnição metálica
d' Beschléi 1 vun den Diere si méi deier ewéi de Rescht
2
kee Pluriel
Beschlag des Pferds
ferrure du cheval
horseshoe
ferragem do cavalo
ech féieren d' Päerd 1 fir en neie Beschlag bei de Schmadd
3
a Beschlag huelen
in Beschlag nehmen
accaparer retenir (en entier)
to corner to monopolize
açambarcar monopolizar
nodeem d' Sportlerin 1 d' Goldmedail 1 gewonnen hat, gouf se vun der Press a Beschlag geholl
si hunn am Theater déi zwou éischt Reien a Beschlag geholl