hunn
beschnidden
transitiv
1
beschneiden eine Person
circoncire exciser
to circumcise
circuncidar excisar
et gëtt niewent rituellen och hygieenesch Grënn, fir Jongen ze beschneiden
et däerf net toleréiert ginn, datt Meedercher beschnidde ginn
2
beschneiden einschränken
faire une coupe dans limiter restreindre
to cut to reduce
reduzir restringir por um corte (orçamental), por redução
duerch d' Reform 1 ginn de Gemengen hir Moyene beschnidden