bestens hervorragend
très bien au mieux pour le mieux
very well as well as possible
muito bem da melhor maneira
et huet alles beschtens geklappt