kee Pluriel
Besetzung der Rollen, der Positionen
distribution des rôles, des fonctions
cast actors
distribuição dos papéis, das funções
d' Besetzung 1 fir de Film gouf iwwer eng Auditioun erausgesicht