1
besser qualitativ besser
meilleur qualitativement supérieur, préférable mieux
better of better quality, superior better
melhor qualitativamente superior, preferível
ech brauch e bessere Knäip, deen heiten daacht näischt
wa mer keng besser Offer kréien, da musse mer déi do alt unhuelen
et geet der Patientin haut bedeitend besser
wie weess, vläicht ass et besser esou
hie weess ëmmer alles besser hie mengt, hien hätt ëmmer Recht
hues du näischt Besseres ze dinn, wéi hei erëmzehänken? hues du näischt méi Sënnvolles ze dinn, wéi hei erëmzehänken?
2
EGS
PEJ
besser gesellschaftlich höhergestellt
huppé haut placé de la haute
better posh, upper-class
fino da alta (sociedade)
säin neie Frëndche kënnt anscheinend aus engem bessere Milieu
si wëllen näischt mat eis ze dinn hunn, se ginn sech nëmme mat bessere Leit of