Bestänn
Bestand Anzahl
nombre quantité fonds
número quantidade fundo
am Mëttelmier ass de Bestand vun de Sardinne staark zeréckgaangen
beim Inventaire gëtt de Bestand vun de Bicher an eiser Bibliothéik kontrolléiert