Bestänn
Bestand Fundus
nombre stock fonds
stock supply
número stock fundo
de Bestand vun de Bicher an eiser Bibliothéik huet ofgeholl