Bestandsopnamen
Bestandsopname
Bestandsaufnahme
inventaire bilan d'une situation, d'un état
inventory review
inventário balanço de uma situação, de um estado
mir loossen all Joer eng Bestandsopnam vun eisem techneschen Ekipement maachen
déi lescht Bestandsopnam huet gewisen, datt d' Mesuren, 1 déi mer geholl haten, net all gegraff hunn