bezahlbar
abordable par le prix
acessível em relação ao preço
d' Regierung 1 setzt sech derfir an, méi bezuelbare Wunnraum ze schafen