hunn
bezweiwelt
transitiv
bezweifeln
douter de mettre en question
to doubt
duvidar de pôr em dúvida
ech bezweiwelen , 1 datt s du den Exame packs, wann s de dech net preparéiers
dat bezweiwelen ech awer staark!