biblisch
biblique
bíblico
hutt dir am Reliounsunterrecht eigentlech bibelesch Texter analyséiert?
menger Mamm hiren Urgrousspapp hat e bibeleschen Alter erreecht menger Mamm hiren Urgrousspapp war ganz al ginn