Bicken
Bicke
Bicker
Kugelschreiber
Bic stylo à bille
(ballpoint) pen biro
esferográfica
ech hunn näischt fir ze schreiwen, kanns du mer däi Bic léinen?
eise Schoulmeeschter huet vill rout Bicken