hunn
gebiedelt
intransitiv
betteln flehen
supplier prier instamment
to beg to implore
pedinchar
d' Kanner 1 hu bei der Bomi gesouert a gebiedelt , 1 fir Schockela ze kréien