Bierger
Bürger
citoyen habitant
citizen inhabitant
cidadão habitante
an engem Staat huet all Bierger Rechter a Flichten