Binnerten
Binnerte
EGS
Knirps kleiner Junge
mioche gamin môme gosse
nipper youngster
pimpolho garoto
missten déi zwee Binnerten do net scho laang am Bett leien?
Boxeschësser
Krappschass
Pissert
EGS
Binnert
Boxeschësser
Krappschass
Pissert
Seechert
FAM