Bistrosdëscher
Bistrotisch
table de bistrot
bistro table
mesa de taberna
de Wiert huet de Bistrosdësch mat engem Béierdeckel caléiert