Blanquetten
Blanquettë
Kalbsfrikassee Kalbsragout
blanquette de veau ragoût
guisado branco de vitela
fir Blanquette gëtt d' Kalleffleesch 1 a Wierfele geschnidden