blasiert
blasé
blasé
blasé presumido snobe
dee blaséierte Mënsch ka sech einfach fir näischt méi begeeschteren