Blessen
Blesse
Schramme Verletzung
écorchure
scratch graze
esfoladela arranhão
d' Kand 1 huet eng Bless um Aarm, well et gefall ass
Schréips
Bless
Schréips