Blessgänsen
Blessgänse
Anser albifrons
Blässgans
oie rieuse
greater white-fronted goose
ganso-grande-de-testa-branca
wéi laang bréien d' Blessgänsen 1 ? 1