Blesshénger
Fulica atra
Blässhuhn
foulque macroule commune
common coot
galeirão-comum
wéi laang bréien d' Blesshénger 1 ? 1