Blummemusteren
Blummemustere
Blumenmuster
motif à fleurs
floral pattern
motivo floral
bei dësem Zerwiss gëtt all Teller vun Hand mat engem Blummemuster verziert