Bluttprouwen
Bluttprouwe
Blutprobe
prise de sang
blood test blood sample
amostra de sangue
fir erauszefannen, ob de Chauffer Droge geholl hat, war eng Bluttprouf néideg