1
na ja als Ausdruck der Enttäuschung, der Geringschätzung
bof renforce l'expression de la déception, du dédain
oh well used to express disappointment, disdain
boff , 1 de Concert war alt esou!
2
ach also als Ausdruck der Gleichgültigkeit
bof renforce l'expression de l'indifférence, de la lassitude
meh used to express lack of interest
boff , 1 et ass mir dach egal, wat s du méchs!