Bokaler
Einmachglas
bocal à conserve
bottling jar
frasco de conservas
an der Spënnche stinn nach e puer Bokaler mat Mirabellen
Amaachglas
Bokal
Amaachglas