Bollen
Bolle
1
Schöpfkelle Schöpflöffel Behältnis
louche contenant
ladle spoon
concha colher
de Kach huet Bolle vu verschiddene Gréissten a senger Kichen hänken
Lusch
2
Schöpfkelle Schöpflöffel Inhalt
louche contenu
ladle spoonful
concha colherada
gëff mer nach eng Boll Zopp, wannechgelift!
Lusch
1
Boll
Lusch
2
Boll
Lusch
Jatt