Bonten
Bonte
1
Sahnetorte
gâteau garni
gateau
bolo de creme
meng Mamm garnéiert de Bond mat Bottercrème
2
Napfkuchen
brioche
brioche
brioche
d' Tatta 1 huet fir d' Kiermes 1 e Bond gebak