Bonnen
Bonnë
Dienstmädchen
bonne employée de maison
criada empregada doméstica
am Ufank vum 20. Joerhonnert hu vill jonk Meedercher zu Paräis als Bonne geschafft
Déngschtmeedchen
Bonne
Déngschtmeedchen