Bonussen
Bonusse
Bonus Vorteil
avantage atout
advantage asset
vantagem trunfo
praktesch Erfarung ass e Bonus , 1 wann een eng Aarbechtsplaz sicht
hien huet bei senge Frënn all seng Bonusse verspillt