Borreliosen
Borreliose
Borreliose
borréliose
borreliosis Lyme disease
borreliose
gëtt ee vun enger Zeck gebass, besteet d' Gefor, 1 datt een eng Borrelios entwéckelt