Borschten
Borschte
EGS
Bursche Kerl
gaillard gars
bloke fellow
moço gajo tipo
pass op, dat do ass en helle Borscht ! 1
dee jonke Borscht huet scho säin zweeten Auto bäigekéiert
Kadett
Kärel
EGS
Borscht
Kärel
Kadett