Botschaften
Botschafte
1
Botschaft diplomatische Vertretung
ambassade représentation diplomatique
embassy diplomatic representation
embaixada representação diplomática
eis Botschaft huet en ausféierleche Rapport iwwer d' politesch 1 Situatioun am Land redigéiert
den Ausseminister huet déi ganz Botschaft op eng kleng Feier agelueden den Ausseminister huet dat ganzt Personal vun der Botschaft op eng kleng Feier agelueden
Ambassade
2
Botschaft Gebäude
ambassade bâtiment
embassy building
embaixada edifício
d' Botschaft 1 gouf wéinst engem falsche Bommenalarm evakuéiert
Ambassade
1
Botschaft
Ambassade
2
Botschaft
Ambassade