Bottercrèmeskuchen
Bottercrèmeskuche
Buttercremetorte
gâteau à la crème au beurre
buttercream cake
bolo de creme de manteiga
wéi ech beim Bäcker virun der Fënster stoung, krut ech Gloscht op Bottercrèmeskuch