Bouchée-à-la-reinen
Bouchée-à-la-reinë
Königinpastete
bouchée à la reine vol-au-vent
vol-au-vent
vol-au-vent empada de massa folhada
am neie Restaurant bei der Kierch kritt een déi bescht Bouchée à la reine z'iessen
Paschtéit
Paschtéitchen
Vol-au-vent
Bouchée à la reine
Paschtéit
Paschtéitchen
Vol-au-vent