Boxebeen
Boxebee
Hosenbein
jambe de pantalon
trouser leg
perna das calças
bei sengem neie Kostüm ass ee Boxebee méi laang ewéi dat anert
Been
Boxebeen
Been