Boxerinnen
Boxerinne
Boxerin Sportlerin
boxeuse
boxer female
pugilista boxeadora
déi renomméiert Boxerin huet et alt erëm eng Kéier fäerdegbruecht, hiren Titel ze verteidegen