Braconnieren
Braconniere
Wilderer
braconnier
poacher
caçador furtivo pescador furtivo
de Braconnier huet jorelaang Stréck gesat
d' Braconniere 1 goufe beim Fëschen erwëscht a protokolléiert