Brancarden
Brancarde
Tragbahre
brancard civière
stretcher
maca
d' Secouristen 1 hunn dee Blesséierte virsiichteg op de Brancard geluecht