Brandstëfter
Brandstifter
incendiaire
arsonist
incendiário
de Proprietär vun der verbrannter Scheier gëtt selwer als Brandstëfter verdächtegt