breit seitlich ausgedehnt
large (de) étendu en largeur
wide broad
(de) largo extenso em largura
an där breeder Strooss kanns de d' Kéier 1 maachen
eis Hausdier ass ee Meter breet
EGS d' Visiteure 1 komme vu wäit a breet d' Visiteure 1 komme vun iwwerall
EGS et war wäit a breet kee Mënsch ze gesinn et war néierens e Mënsch ze gesinn
EGS dat do ass mir esou laang ewéi breet ! 1 dat do ass mir komplett egal
EGS iwwer dat Theema kann een des Laangen an des Breeden diskutéieren iwwer dat Theema kann ee vill diskutéieren