Bréidercher
Brötchen
petit pain
bun bread roll
pão pequeno
mäi Mann ësst mueres am léifsten e Bréitchen
eise Bäcker huet déi beschte Bréidercher