Bretzerten
Bretzerte
Angeber Prahler
vantard
boaster show-off swank
fanfarrão gabarola
dee Bretzert verzielt all Mënsch, wat hien am Liewe fir Grousses geleescht hätt
Bretzaasch
FAM