Brockelcher
meeschtens Pluriel
Rosenkohl
chou de Bruxelles
Brussels sprout
couve-de-bruxelas
als Kand hat ech d' Brockelcher 1 net gär