Broochpiipserten
Broochpiipserte
Anthus campestris
Brachpieper
pipit rousseline
tawny pipit
petinha-dos-campos
wéi laang bréien d' Broochpiipserten 1 ? 1