kee Pluriel
Brotteig
pâte à pain
bread dough
massa de pão
de Broutdeeg muss nach eng Kéier opgoen, éier en an den Uewe kënnt