kee Pluriel
Bruttoinlandsprodukt
produit intérieur brut
gross domestic product
produto interno bruto
duerch déi gutt Konjunktur ass d' Bruttoinlandsprodukt 1 d' lescht 1 Joer ëm dräi Prozent geklommen