Bûchen
Bûchë
Buttercremerolle Biskuitrolle zur Weihnachtszeit
bûche de Noël
yule log cake
tronco de Natal
ech kafen e Stollen oder eng Bûche fir eis Chrëschtfeier